Home > People > Staff > Administrative Staff >

 • Xiaohua Cheng

  Xiaohua Cheng 程晓华

  E-mail: xhcheng80@gmail.com

 • Rui Guo

  Rui Guo 郭瑞

  yymy0313@gmail.com

 • Lei Li

  Lei Li 李蕾

  Lei LI School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P.R.China E-mail: lilei_xjtu@163.com

 • Junying Zhang

  Junying Zhang 张君颖

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P.R.China E-mail: zhangjunying@xjtu.edu.cn E