Home > People > Graduate Students > PhD students >

 • Yongqiang Zhang

  Yongqiang Zhang 张永强

  E-mail:yqzhang0917@gmail.com

 • Jiangjing Wang

  Jiangjing Wang 王疆靖

  jiangjingwang@gmail.com

 • Songyu Yan

  Songyu Yan 闫松毓

  yansongyu817@gmail.com

 • Lie Yang

  Lie Yang 杨烈

  Email:
  waynewhite2011@gmail.com

 • Huanhuan Lu

  Huanhuan Lu 陆焕焕

  Email:Luhuanhuan90@gmail.com

 • Longchao Huang

  Longchao Huang 黄龙超

  Email:lchuangzhang@gmail.com

 • Hao Shen

  Hao Shen 沈昊

  Email:shenhao0231@gmail.com

 • Pingjiong Yang

  Pingjiong Yang 仰坪炯

  Email:ypjjoe@gmail.com

 • Nan Yang

  Nan Yang 杨楠

  E-mail: sd4646191@gmail.com

 • Shihao Li

  Shihao Li 李世豪

  lsh4007025@gmail.com

 • Dan Feng

  Dan Feng 冯丹

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. China E-mail: 13572223481@163.com

 • Shehzad Ahmed

  Shehzad Ahmed

  School of Materials Science and Engineering, Xian Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xian, Shaanxi 710049, P.R. China E-mail: Shehzad.msphy209@iiu.edu.pk

 • Getasew M. Zewdie

  Getasew M. Zewdie

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. China E-mail: getasewmzewdie@hotmail.c

 • Guangni Zhou

  Guangni Zhou 周光妮

  zhouguangni@gmail.com

 • Jiewen Zhang

  Jiewen Zhang 张杰文

  d d d

 • Zhiyu Nie

  Zhiyu Nie 聂志宇

  zhiyunie@gmail.com

 • Tingting Jiang

  Tingting Jiang 蒋婷婷

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. China E-mail: jiangting@stu.xjtu.edu.c

 • Hafiz Muhammad Rizwan Ahmad

  Hafiz Muhammad Rizwan Ahm

  School of Materials Science and Engineering, Xian Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xian, Shaanxi 710049, P.R. China E-mail: rizwanfuuast.phy@gmail.com

 • Yueqing Yang

  Yueqing Yang 杨岳清

  windclears@gmail.com

 • Simian Liu

  Simian Liu 刘思冕

  School of Materials Metallurgy, Northeast University, Shenyang,Liaoning , P. R. China E-mail:18304048281@163.com EUDCATION Sept.2012-Present School of Materials

 • Fei Liu

  Fei Liu 刘飞

  School of Materials Science and Engineering of Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. China E-mail: feiliu33@163.com EDUCA

 • Wenxin Zhu

  Wenxin Zhu 朱文欣

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. China Email:zwx185@163.com EDUCATION:

 • Zhang Liu

  Zhang Liu 刘章

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. China E-mail: liuzhang1212@outlook.com

 • Fan Zhou

  Fan Zhou 周凡

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. China E-mail: zhoufan22@163.com EDUCAT

 • Yuchen Li

  Yuchen Li 李禹辰

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. China E-mail:yuchenli@stu.xjtu.edu.com

 • Xingyu Feng

  Xingyu Feng 冯兴宇

  School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University E-mail: fxy_105831@163.com Address: 28 West Xianning Road, Xi'an, Shaanxi 710049, P. R. Ch